Quick-Service-Restaurant

Verhoog uw omzet en verbeter uw marge
Locaties Doelstellingen Voordelen
     
Verkoopbalie                         Cross-/ upselling Verhoogt besteding/bezoek
Etalage Promoten margeproducten Stimuleert impulsaankopen
Restaurant • Menu's per dagdeel tonen Marge verhogend
Drive-In Verhogen imago Professionele, moderne uitstraling
Kantine Personeel trainen, informeren Centraal te sturen,  lokaal aan te passen

Uit onderzoek blijkt dat de drijfveer van de meeste bezoekers van Quick Service Restaurants functioneel eten en drinken is. Verwachtingen moeten vervuld worden, de omgeving en het gerecht moeten ‘leuk’ en toegankelijk zijn en daar wordt de consument graag actief bij betrokken (zelf producten selecteren). Vers, aanbiedingen en gezond zijn daarbij dé aankoopcriteria.

Digital Signage oplossingen stellen u in staat om met uw bezoekers te communiceren en hun gedrag te beinvloeden en te sturen.

Naast het verleiden van de bezoeker om uw restaurant te bezoeken kunt u op elk moment van de dag relevante producten en menu's tonen en promoten op digitale menuborden welke centraal kunnen worden aangestuurd en lokaal aanpasbaar zijn.

In uw restaurant kunt u de verblijftijd en daarmee het bestedingsbedrag verhogen, door het tonen van entertainende content in combinatie met imago verhogende content waarbij vers en gezond belangrijke thema's kunnen zijn.

Tevens is een digital signage oplossing in de kantine ideaal om uw medewerkers te informeren over nieuwe acties, nieuwe producten, werkroosters, vrije dagen en andere voor het personeel relevante, informatie.